Anabilim dalımız 1982 yılında Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesindeki dört anabilim dalından biridir. Kurulmasıyla birlikte yüksek lisans ve doktora programı başlatılmıştır. 1983 yılında ise lisans programı açılmıştır. 1997 yılında Eğitim Fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma süreci ile lisans programı kapatılmıştır. Anabilim dalımızda halen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programı ile öğretim yapılmaktadır.