Stratejik Amaçlar

1: Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak artırmak.

2: Kendi alanında en çok talep edilen anabilim dalı olmak.

3: Ülkemiz eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan ölçme ve değerlendirme araçlarını geliştirmek.

4:  Çeşitli kurumlara verilecek hizmetlerle kendi kaynaklarını artırmak ve kaynak kullanımında etkinlik sağlamak.

5: Mezunlar ile ilişkileri güçlendirilmesi.